Sapmi/samiska flaggan
Samiska flaggan
 

Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.

Sedan slutet av 1800-talet och under större delen av 1900-talet har samiskan varit utsatt för hårt tryck från svenskan. Man räknar med att i dag talar ungefär 6 000 svenskar samiska, de flesta nordsamiska. I hela Norden bor kanske 20 000 samisktalande; Kautokeino i Nordnorge är en samisktalande stad och ett centrum för samiskt språk och samisk kultur.

Text: Olle Josephson, professor i nordiska språk.

 

Studera samiska?

Vi ger inga kurser i samiska vid Stockholms universitet. Se Sametingets webbplats: Studera samiska