Nyheter Svenska och Nordiska språk

Universiteten tappar svenskan

Engelskan riskerar att ta över som vetenskapligt språk på universitet och högskolor i Sverige. För att den inte ska tränga ut svenskan behövs det tvingande regler, menar Olle Josephson, professor i nordiska språk vid vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Olle Josephson. Foto: Johan Bergling
Olle Josephson. Foto: Johan Bergling

Risken när man utbildar studenter på engelska är att de så småningom inte längre kan uttrycka sig på svenska i sitt vetenskapliga ämne. Debatten om detta började pyra någon gång i början av nittiotalet mellan ett fåtal språkvetare som var engagerade i språkpolitiska frågor.

Svenskan hade fortfarande en självklar position i det svenska samhället. Men det kom allt fler varningssignaler om att engelskan höll på att ta över på vissa områden, till exempel vid högskolor och universitet. [...]

Att forskare måste skriva på engelska för att kunna publicera sig i internationella tidskrifter är inget konstigt eftersom det ger de meriter som behövs för att de ska få anslag och möjlighet att fortsätta.

Men det finns pedagogiska svårigheter när engelska tar stor plats i  undervisningen på universitet. [...]

Ett sätt att möta anglifieringen är att införa vad man i språkpolitiska sammanhang kallar för ”parallellspråkighet” på de högre lärosätena. Det betyder att det i princip ska finnas två språk på universiteten: svenska och engelska. [...]

_____________________

Text: Peter Letmark, DN. Används med hans tillstånd.

 

Läs hela artikeln på DN.se

Universiteten tappar svenskan (DN.se 2015-12-04)

Artikeln ingår i en serie om flerspråkighet på DN Insidan.

Övriga artiklar: Artiklar i DN:s serie om flerspråkighet 2015–2016.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler