Läs om

 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Arbetsmiljöombud

(f.d. skyddsombud)

 

Personalrepresentanter

 

Jämställdhetsombud

Personal

 

Jämlikhetsombud

Bevakar studenternas rättigheter när det gäller jämställdhet och likabehandling.

Studenter

 

Miljörepresentant

 

Ombud för likabehandlingsfrågor

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan reglerar högskolornas ansvar för frågor om likabehandling.

Studenter

Judith Chrystal
judith.chrystal@su.se

 

Prefekt

Gunlög Sundberg
Prefekt