Publikationer

Boktrave

Vad är en publikation?

Publikationer innebär publicerade arbeten skrivna av forskare och lärare vid institutionen. Det kan vara artiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag, rapporter m.m. Vissa publikationer av institutionens forskare kan ingå i kurslitteraturen, t.ex. en artikel, eller en bok eller ett kapitel i en bok.

Enskilda personers publikationer

Förteckning över enskilda personers publikationer finns även på våra personliga hemsidor.

Det är inte alla som har en personlig hemsida, alternativt att personen har slutat eller är avliden. Du kan söka ut dennes publikationer i publikationsdatabasen DiVA.

Stockholms universitets DiVA

DiVA-portalen (Sveriges universitets respektive DiVA)

Var hittar jag kurslitteratur?

Vår kurslitteratur finns på respektive kurssida under rubriken "Litteratur" eller "Kursinformation med litteraturförteckning".

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
Fax: 08-15 85 33
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, avhandlingar, verksamhetsberättelse

Informatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
Fax: 08-15 85 33
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler