Foto nr 1: Jan Svanlund. Illustration nr 3: Lars Paulsrud
Från vänster: Johanna Prytz 2016 (Illustration: Tove Bengtsson), Gustav Westberg 2016 (Foto: J.H., SvD/Stockholms stadsarkiv), Linus Salö 2016, Memet Aktürk Drake 2015, Helena Smeds 2015

 

Nya avhandlingar

Nordiska språk

Omslagsbild visas:

Omslagsbild visas inte:

Länkarna går till Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

* Efter sammanslagningen 2013 av tre institutioner till en, går det inte att söka fram doktorsavhandlingar endast efter ämne i DiVA, utan endast per institution.

** I översättningsvetenskap kommer de första doktorsavhandlingarna tidigast år 2017.

 

Tvåspråkighet

Centrum för tvåspråkighetsforskning: Publikationer

 

Översättningsvetenskap

Tolk- och översättarinstitutets första doktorsavhandlingar publiceras tidigast år 2017.

 

Avhandlingar från institutionen i databasen Diva

Avhandlingar från institutionen (oavsett serie) finns tillgängliga elektroniskt i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA fr.o.m. 2003 (även tidigare). Där finns spikblad och oftast också avhandlingen i fulltext.

** I översättningsvetenskap kommer de första doktorsavhandlingarna tidigast år 2017.
***I översättningsvetenskap har det inte skrivits några licentiatavhandlingar.

 

Kontakt och köpa avhandling

Se Kontakt och köpa avhandling.

 

Publikationsserier i nordiska språk

Fram till år 2014 publicerade vi doktorsavhandlingar i Stockholms universitets s.k. Acta-serie: Acta Universitatis Stockholmiensis, med vår egen underserie Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series [xx]. Efter att Acta upphörde 2014, fortsätter vi att publicera doktorsavhandlingar i nordiska språk i vår egen serie.

 

Doktorsavhandlingar m.m. i nordiska språk utgivna i Acta-serien 1958–2014

År 1958 började vi ge ut våra avhandlingar i nordiska språk i Acta-serien. Vi har även gett ut andra publikationer i Acta-serien, t.ex. festskrifter och antologier. Acta-förteckningen står sist i respektive (tryckt) avhandling t.o.m. 2014 (vilket i praktiken innebär 2013, då vi inte gav ut någon avhandling under 2014). Acta-serien upphörde 2014.
 Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

 

Avhandlingar i nordiska språk i annan serie än Acta 1973–2014

Ibland ger vi ut avhandlingar i någon annan serie än Acta.
 Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb) 

2003–2014 (och ev. tidigare): Doktorsavhandlingar i nordiska språk i publikationsdatabasen DiVA

 

Doktorsgrad och doktorsexamen i nordiska språk

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionens första doktorsavhandling i nordiska språk lades fram 1936: Om det grammatiska subjektet. En semologisk och morfologisk studie av Isak Wallin.

 

Avhandlingar för filosofie doktorsgraden, oavsett serie, 19361975

 Avhandlingar för filosofie doktorsgraden 1936–1975 (145 Kb)

 

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen i Acta-serien, 19581973

Från och med Edvin Lagmans avhandling 1958 ges majoriteten av avhandlingarna ut i Acta-serien (där Edvin Lagman är nr 1):
 Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

 

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie, 19732003

 Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb)

 

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie, fr.o.m. 2003

Fr.o.m. 2003: Doktorsavhandlingar i databasen DiVA