Doktorsavhandlingar i Nordiska språk och Tvåspråkighetsforskning. Från vänster: David Karlander 2017 (Illustration: Centret), Theresia Pettersson 2017 (Källa omslagsfotografiet: Stockholms stadsarkiv. Fotograf: Jarmo Sundman), Guillermo Montero Melis 2017 (Illustration: Centret), Linnea Hanell 2016 (Illustration: Knowledge (1896). Robert Lewis Reid. Photo (2007) by Carol Highsmith. Public domain), Linus Salö 2016 (Illustration: Centret), Johanna Prytz 2016 (Illustration: Tove Bengtsson)
Doktorsavhandlingar i Nordiska språk och Tvåspråkighetsforskning. Från vänster: David Karlander 2017 (Illustration: Centret), Theresia Pettersson 2017 (Källa omslagsfotografiet: Stockholms stadsarkiv. Fotograf: Jarmo Sundman), Guillermo Montero Melis 2017 (Illustration: Centret), Linnea Hanell 2016 (Illustration: Knowledge (1896). Robert Lewis Reid. Photo (2007) by Carol Highsmith. Public domain), Linus Salö 2016 (Illustration: Centret), Johanna Prytz 2016 (Illustration: Tove Bengtsson)

 

Kontakt och köpa avhandling

Se Kontakt och köpa avhandling.

 

Nordiska språk, Tvåspråkighetsforskning, Översättningsvetenskap (fr.o.m. 2013)

*Efter sammanslagningen 2013 av tre institutioner till en, går det inte att söka fram doktorsavhandlingar per ämne i DiVA, utan endast per institution. I Översättningsvetenskap kommer de första doktorsavhandlingarna tidigast år 2018.

Nordiska språk

(Länkarna öppnas i nya fönster.)

*Efter sammanslagningen 2013 av tre institutioner till en, går det inte att söka fram doktorsavhandlingar per ämne i DiVA, utan endast per institution.

Tvåspråkighet

*Efter sammanslagningen 2013 av tre institutioner till en, går det inte att söka fram doktorsavhandlingar per ämne i DiVA, utan endast per institution.

Översättningsvetenskap

*Efter sammanslagningen 2013 av tre institutioner till en, går det inte att söka fram doktorsavhandlingar per ämne i DiVA, utan endast per institution.

 

Nordiska språk (t.o.m. 2012)

Fram till år 2014 publicerade vi doktorsavhandlingar i Stockholms universitets Acta-serie: Acta Universitatis Stockholmiensis, med vår egen underserie Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series [xx]. Efter att Acta upphörde 2014, fortsätter vi att publicera doktorsavhandlingar i nordiska språk i vår egen serie.

Doktorsavhandlingar m.m. i nordiska språk utgivna i Acta-serien 1958–2014

År 1958 började vi ge ut våra avhandlingar i nordiska språk i Acta-serien. Vi har även gett ut andra publikationer i Acta-serien, t.ex. festskrifter och antologier. Acta-förteckningen står sist i respektive (tryckt) avhandling t.o.m. 2014 (vilket i praktiken innebär 2013, då vi inte gav ut någon avhandling under 2014). Acta-serien upphörde 2014.
 Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

Avhandlingar i nordiska språk i annan serie än Acta 1973–2014

Ibland ger vi ut avhandlingar i någon annan serie än vår egen.
 Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb) 

2003–2014 (och ev. tidigare): Doktorsavhandlingar i nordiska språk i publikationsdatabasen DiVA

Doktorsgrad och doktorsexamen i nordiska språk

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionens första doktorsavhandling i nordiska språk lades fram 1936: Om det grammatiska subjektet. En semologisk och morfologisk studie av Isak Wallin.

Avhandlingar för filosofie doktorsgraden, oavsett serie, 19361975

Avhandlingar för filosofie doktorsgraden 1936–1975 (145 Kb)

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen i Acta-serien, 19581973

Från och med Edvin Lagmans avhandling 1958 ges majoriteten av avhandlingarna ut i Acta-serien (där Edvin Lagman är nr 1):
Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie, 19732003

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb)

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie, fr.o.m. 2003

Fr.o.m. 2003: Doktorsavhandlingar i databasen DiVA