Avhandlingar

Omslag doktorsavhandlingar Nordiska språk NS nr 60–63
Avhandlingar omslag

Avhandlingar och (Acta-)förteckningar

Vid institutionen har vi främst två serier som vi publicerar doktorsavhandlingar i. De som läggs fram i nordiska språk publiceras oftast i vår serie Stockholm Studies in Scandinavian Philology (som t.o.m. 2014 var en underserie till Acta-serien, vilken avvecklades 2015). De som läggs fram i Tvåspråkighet publiceras i serien Dissertations in Bilingualism. I Översättningsvetenskap har vi ännu inte publicerat någon avhandling. Licentiatavhandlingar publiceras bland annat i Nordiska språks egen skriftserie Mins.

Kontakt och köpa avhandling

Avhandlingarna finns i fulltext som pdf-fil i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA. Du kan köpa publikationer utgivna fr.o.m. 2015 via förlaget Publit, och t.o.m. 2014 i Stockholms universitetsbiblioteks nätbutik.

Doktorsavhandlingar i publikationsdatabasen DiVA

Här hittar du de doktorsavhandlingar som finns med i Stockholms universitets publikationdsdatabas DiVA, från Institutionen för svenska och flerspråkighet i

  • Nordiska språk
  • Tvåspråkighet (Centrum för tvåspråkighetsforskning)
  • Översättningsvetenskap (Tolk- och översättarinstitutet).

I översättningsvetenskap anställdes de första doktoranderna ht 2013 och doktorsavhandlingar kommer därför tidigast 2017.

Licentiatavhandlingar i databasen DiVA

Här hittar du licentiatavhandlingar som finns med i Stockholms universitets publikationdsdatabas Diva.

Länkarna öppnas i nya fönster:

Kontakt

Vill du köpa en Acta-bok/avhandling?

Du kan köpa böcker till självkostnadspris (print-on-demand) via Stockholms universitetsbiblioteks Nätbutik.

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, avhandlingar, verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler