Foto nr 1: Jan Svanlund. Illustration nr 3: Lars Paulsrud
Foto nr 1: Jan Svanlund. Illustration nr 3: Lars Paulsrud

 

Köpa avhandling utgiven fr.o.m. 2015

Du kan köpa avhandlingar utgivna fr.o.m. 2015 via förlaget Publit. Det gäller samtliga serier från institutionen.

Mer information om detta kommer.

Köpa avhandling eller annan bok utgiven t.o.m. 2014

Svenska/nordiska språk

Du kan köpa avhandlingar/böcker utgivna i vår egen serie Stockholms Studies in Scandinavian Languages (ingick i ACTA-serien t.o.m. 2014) till självkonstnadspris (print-on-demand) via Stockholms universitetsbiblioteks nätbutik. Du måste veta författare eller titel eller ISBN-nummer för att kunna söka fram boken.

ISSN: 0562-1097
ISBN: Unikt för varje bok

 

Tvåspråkighet

Centrum för tvåspråkighetsforskning. Information kommer.

 

Avhandlingar som fulltext

Avhandlingar och andra publikationer finns ofta i fulltext som pdf-fil i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

 

Kontakt

Se även de blå kontaktrutorna.

Redaktörer

Redigering och tryckerikontakter

Pia Nordin