Stockholm Studies in Scandinavian Philology (Acta)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Publikationer
  5. Skriftserier
  6. Stockholm Studies in Scandinavian Philology (Acta)

Om Stockholm Studies in Scandinavian Philology

De doktorsavhandlingar som läggs fram i nordiska språk publicerar vi oftast i vår skriftserie Stockholm Studies in Scandinavian Philology, som ges ut av Stockholms universitet. T.o.m. 2014 var det en underserie till Acta-serien, Acta Universitatis Stockholmiensis. Den bestod av en stor mängd underserier fördelade på olika ämnen, som nu är fristående serier sedan Acta avvecklades 2015.

Förutom doktorsavhandlingar publicerar vi även andra texter i serien, t.ex. festskrifter och antologier. Doktorsavhandlingar kan även ges ut i andra serier. 

Avhandlingar omslag

Avhandlingar och (Acta-)förteckningar

Vid institutionen har vi främst två serier som vi publicerar doktorsavhandlingar i. De som läggs fram i nordiska språk publiceras oftast i vår serie Stockholm Studies in Scandinavian Philology (som t.o.m. 2014 var en underserie till Acta-serien, vilken avvecklades 2015). De som läggs fram i Tvåspråkighet publiceras i serien Dissertations in Bilingualism. I Översättningsvetenskap har vi ännu inte publicerat någon avhandling. Licentiatavhandlingar publiceras bland annat i Nordiska språks egen skriftserie Mins.

Acta i publikationsdatabasen DiVA

Här står våra skrifter listade i serien Stockholm Studies in Scandinavian Philology (tidigare inom Acta), oavsett om det är en doktorsavhandling eller inte, och oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

De står i omvänd kronologisk ordning; den senast utgivna (som är inlagd i Stockholms universitets databas Diva) står överst.

Observera att årtalet till höger i listan är året den lades in i DiVa, inte nödvändigtvis året den publicerades.

Kontakt och köpa avhandling

Avhandlingarna finns i fulltext som pdf-fil i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA. Du kan köpa publikationer utgivna fr.o.m. 2015 via förlaget Publit, och t.o.m. 2014 i Stockholms universitetsbiblioteks nätbutik.

Kontakt

Vill du köpa en Acta-bok/avhandling?

Du kan köpa böcker till självkostnadspris (print-on-demand) via Stockholms universitetsbiblioteks Nätbutik.

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, avhandlingar, verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler