Foto: Sofie Westling
Foto: Sofie Westling
 

Det bästa är bredden – och samtidigt djupet

– Som språkkonsult kan jag bidra med mina kunskaper i alla möjliga branscher och arbeta med många olika saker. Vi har djupare kunskaper om texter och språk än de flesta andra yrkesgrupper.

Gabriella Sandström
Kommunikatör och klarspråksansvarig
Socialstyrelsen*
Språkkonsult sedan 1995

 Folder Språkkonsultprogrammet (2071 Kb)

Språkkonsultprogrammet

 

Foto: Erik Svensson
Foto: Erik Svensson
 
 
 

Det bästa är att jag får arbeta med språk och kommunikation på flera olika sätt

– Som terminolog arbetar jag analytiskt med begreppsutredningar, medan jag som språkvårdare arbetar för att vi ska uttrycka oss konsekvent och översättningsvänligt.

Henrik Karlsson
Terminolog och språkvårdare
Scania*
Språkkonsult sedan 2012

 Folder Språkkonsultprogrammet (2139 Kb)

Språkkonsultprogrammet

 

Foto: Privat
Foto: Privat
 

Det bästa är att känna sig säker på språkfrågor, ...

... kunna ta en diskussion eller framföra synpunkter på texter på ett konstruktivt sätt.

– Det har jag användning av varje dag som projektledare och kommunikationsansvarig.

Lisa Adolphson
Projektledare marknad & kommunikation
Stockholms läns landsting*
Språkkonsult sedan 1995

 Folder Språkkonsultprogrammet (2139 Kb)

Språkkonsultprogrammet

 

Foto: Privat
Foto: Privat

Det bästa är kunderna, och utmaningarna!

– Varje uppdrag ger inblick i en ny verksamhet med nya utmaningar och nya möjligheter. Att få lära sig något nytt på jobbet varje dag är också en fantastisk förmån!

Anki Mattsson
Född 1961
Egenföretagare Språkkonsulterna AB**
Språkgranskare Regeringskansliet**
Språkkonsult sedan 1999

Språkkonsultprogrammet

 

Foto: Sandra Gustafsson
Foto: Sandra Gustafsson

Det bästa är tryggheten i att ha gedigna kunskaper i svenska språket

–  Kunskaper  som man kan falla tillbaka på oavsett vad man sedan arbetar med inom kommunikation. Jag ser gärna fler språkkonsulter inom reklam, PR eller marknadsföring. Vi behövs där också!

Peter Nygren
Född 1972
Informationsspecialist
Försäkringskassan**
Språkkonsult sedan 1997

Språkkonsultprogrammet

 

 

Foto: Fredrik Ström
Foto: Fredrik Ström
 

Det bästa är att ha en grundläggande trygghet i språket, vilket ger mig trygghet som konsult.

– Jag vet att jag kan producera välstrukturerade och tydliga texter, och kan hjälpa andra i mina projekt att också göra det. Det är kvalitet och leder projekten framåt!

Helena Palm
Förändringskonsult
Född 1973
Grandezza Konsult AB**
Språkkonsult sedan 1999

Språkkonsultprogrammet

_________________________________________

*Uppgifterna om yrkesroll och arbetsplats är från 2015.

**Uppgifterna om yrkesroll och arbetsplats är från 2011.