Om UBSAM | Vill du bli medlem i nätverket? | Kontaktpersoner | Nätverksträffar

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Felicia Blomström
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Felicia Blomström

Om UBSAM

Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte gällande undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö och vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö.

UBSAM-nätverket startades hösten 2015 under ett planeringsbesök vid Helsingfors universitet av Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg (Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet) i samarbete med Johanna Manner-Kivipuro och Kirsi Wallinheimo (Språkcentrum, Helsingfors universitet).

Upp

Vill du bli medlem i nätverket?

Vill du bli medlem i nätverket? Skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna. Ange ”Ny medlem UBSAM” i ärenderaden.

Upp

Kontaktpersoner

Vendela Blomström
vendela.blomstrom@su.se

Jeanna Wennerberg
jeanna.wennerberg@su.se

Upp

Nätverksträffar

UBSAM föreläsare 29 mars 2017 Hugues Engel, Annika Johansson, Urban Östberg vid seminariet den 29 mars 2017.
Hugues Engel, Annika Johansson, Urban Östberg vid seminariet den 29 mars 2017. Foto: Vendela Blomström
 

29 mars 2017. Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Teman: Fonetikundervisning med omvänt klassrum (flipped classroom), ordförrådsutveckling samt tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet. Stockholms universitet. Stockholms universitet.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 29 mars 2017 (476 Kb)

13 april 2016. Seminarium/workshop om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet. Teman: Bedömning av avancerad muntlig färdighet samt formativ och summativ bedömning i språkundervisning. Stockholms universitet.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 13 april 2016 (382 Kb)

20 november 2015. Erasmus+ planeringsbesök vid Helsingfors universitet
su.se/medarbetare/personal/internationellt-utbyte/erasmus/planeringsbesök-vid-helsingfors-universitet

Upp