Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända

Över 40.000 barn och ungdomar har under de senaste åren kommit till Sverige och de flesta av dem är nu inne i det svenska skolsystemet. Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.

Fredrik Valdeson. Foto: Pia Nordin

Grammatikmys på Grammatikdagen (17/3)

Det är lätt att få för sig att grammatiken var lite charmigare förr. När en grammatisk form eller kategori försvinner ur det allmänna språkbruket (vi brukar säga att den slutar vara produktiv) kan den ibland ändå leva kvar lite i periferin som en sorts mysmarkör eller stämningshöjare.

Såg du annonsen i Svenskläraren? Läs en kvällskurs hos oss i höst! Foto: Niklas Björling

Såg du annonsen i Svenskläraren? Läs en kvällskurs hos oss i höst!

Arbetslivsinriktad språkundervisning, Skrivande i yrkeslivet 1, Innovativt (f.d. Kreativt) skrivande i yrkeslivet, Praktisk retorik. Sök senast 18 april. Webbanmälan öppnar 15 mars.

Annons

Såg du annonsen i Svenskläraren? Akademiska studier för dina elever i svenska som andraspråk

Akademisk svenska för andraspråkstalare och Svenska som främmande språk, förberedande kurs. Sök senast 18 april. Webbanmälan öppnar 15 mars.

Lagerkrans

Ledig anställning: Doktorand i nordiska språk. Sök senast 18/4

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk. Sista ansökningsdag är 18 april 2017.

Gunilla Almström Persson

Språk och politik – nytt nätverk och ny forskningsportal

Språk och politik är ett nytt nätverk initierat av forskare vid Stockholms universitet. Tanken är att samla all forskning som har beröring med ämnet i en nätportal. En konferens planeras i februari 2017. Nätverket har beviljats 120 000 kronor av Områdesnämnden för humanvetenskap för att bygga upp nätverket och portalen. Från vår institution deltar Gunilla Almström Persson.

Mona Blåsjö. Foto: Elsa Adrielsson Helin

Samverkanskoordinator vid språksektionen

Tanken med de lokala samverkanskoordinatorerna är att de jobbar på institutionerna, närmare forskare, lärare och studenter. Det blir därför lättare för dem att se, fånga upp och stödja konkreta samverkansprojekt.

Foto: Eva Dalin

Humanistdagen (HumFak) 5/4

Humanistiska fakulteten anordnar en inspirations- och arbetsmarknadsdag för dig som läser ett humanioraämne så som språk. Dagen ger dig konkreta karriärtips men också inspiration till att upptäcka mer oväntade yrkesbanor.