Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius

Anna Vogel föreläser om Att bygga en metafor. Konkreta element i Tomas Tranströmers poesi

Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek våren 2017: Poesi & Prosa med temat Metaforikens landskap. Anna Vogel är universitetslektor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Föredraget tar sin utgångspunkt i hennes forskning i stilistik, där hon använder en kognitivt lingvistisk metod för att undersöka Tomas Tranströmers metaforer. Om du vill gå behöver du anmäla dig.

Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända

Över 40.000 barn och ungdomar har under de senaste åren kommit till Sverige och de flesta av dem är nu inne i det svenska skolsystemet. Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.

Södra huset Foto: Staffan Westerlund

Ledig anställning: Professor i nordiska språk alternativt svenska. Sök senast 15/5

I anställningen ingår att bedriva egen forskning och att handleda samt undervisa studenter, företrädesvis inom utbildningen på forskarnivå och avancerad nivå. Innehavaren förväntas ta en ledande roll i den forskning vid institutionen som rör ämnesområdet samt initiera, organisera och leda forskningsprojekt med extern finansiering.

Mona Blåsjö. Foto: Elsa Adrielsson Helin

Samverkanskoordinator vid språksektionen

Tanken med de lokala samverkanskoordinatorerna är att de jobbar på institutionerna, närmare forskare, lärare och studenter. Det blir därför lättare för dem att se, fånga upp och stödja konkreta samverkansprojekt.