Frågorna tar sin utgångspunkt i sociala teorier om lärande och kommunikation på andraspråket. De belyser den tvåspråkiga individens kompetenser och interaktion med sin omgivning liksom institutionernas bemötande, såväl i en vidare samhällskontext som i en specifik utbildnings- och yrkeskontext.

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Kursplan

 Kursplan NS7003 (182 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur NS7003 (48 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS7003 (70 Kb)