Kursen syftar vidare till att ge teoretiska och metodiska redskap för att kritiskt använda och granska prov och bedömningsformer, varvid t.ex. konstruktdefinition, analys och validering diskuteras. Kursen är användbar för alla som arbetar med språkfärdighetsbedömning.

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

 

Kursplan

 Kursplan NS7028 (166 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur NS7028 (61 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS7028 (48 Kb)