Kursen ger redskap att genomföra analyser av pragmatiska mönster och samtalsstrategier vid möten över språk- och kulturgränser i både institutionella verksamheter och vardagliga sammanhang. Fokus ligger på talad kommunikation där såväl verbala som icke-verbala strategier i interaktionen uppmärksammas.

I kursen jämför vi teoretiska och metodiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som studerar interkulturell kommunikation. Kurslitteraturen uppmärksammar interkulturell och tvärkulturell pragmatik utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på makt- och dominansförhållanden i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (68 Kb)

 

Schema

 

Kursplan

 Kursplan NS7031 (166 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur NS7031 (95 Kb)

Betygskriterier

 Betygskriterier NS7031 (50 Kb)