Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

Vi ger programmet på helfart, men det finns möjlighet att läsa det på halvfart. Sök som vanligt (länk ovan) så regleras detta sedan i din individuella studieplan.

Terminsöversikt Masterprogram i språkvetenskap SVA (87 Kb)

 

År 1

Höstterminens första halva

Introduktioner vt -17

  • Institutionen för lingvistik:
  • Vår institution: Onsdag 30 augusti kl. 15.00–16.30 i D389.
  • Humanistiska fakultetens introduktion: Fredag 25 augusti kl. 12–13 i hörsal 8, hus D, plan 3, Södra huset.

Kurser period 1 (parallellt)

 

Höstterminens andra halva

Kurser period 2 (parallellt)

Denna del av terminen läser du valbara ämnesspecifik(a) kurs(er). Mer information får du vid institutionens obligatoriska introduktion (se ovan).

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du:

 

År 2

Höstterminen

  • Färdighetskurser om totalt 15 hp
  • Valbara kurser om totalt 15 hp

Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (Engelska institutionen) läser du antingen som färdighetskurs eller valbar kurs.

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du Svenska som andraspråk – masterkurs, 30 hp

 

Utbildningsplan

HSPKO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap fr o m ht16 (281 Kb)

HSPPO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap ht -15 (188 Kb)

 

Fler inriktningar vid institutionen

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap, inriktning: