Bl.a. behandlas bedömning baserad på prov, självskattning, performansanalys, klassrumsobservationer och portfoliometodik och andra redskap för en formativ bedömning.

  • Kurskod: NSS204
  • Om du ska läsa den som en del i kurspaketet, söker du till kurspaketet:
    Kurspaket II.
  • Om du ska läsa den som fristående kurs, söker du via utbildningskatalogen:
    SVA II: Bedömning av språkfärdighet.
  • Kursen ges av: Institutionen för svenska och flerspråkighet
     

Schema

 

Kursplan

 Kursplan NSS204 (232 Kb)

 

Litteratur

 Ht -17 Litteratur NSS204 (81 Kb)

 Vt -18 Litteratur NSS204 (69 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NSS204 (42 Kb)