Lärarlyftet II

Lärarlyftet II, vt -17: Svenska som andraspråk för lärare åk 7–9 i grundskolan, 45 hp

Kursen ger behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i ÅRSKURS 7–9 I GRUNDSKOLAN. Fokus ligger på viktiga ämnesteoretiska områden med stor betydelse för undervisning i svenska som andraspråk som t.ex. andraspråksinlärning, litteracitet, bedömning av språkutveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt såsom genrepedagogik, och litteraturvetenskap. Det ämnesdidaktiska perspektivet ingår i alla delkurser. Olika medel för lärande, inklusive digitala verktyg, behandlas i relation till kursens innehåll.

Lärarlyftet II, vt -17: Svenska som andraspråk för lärare i sfi, 30 hp

Kursen är en uppdragsutbildning och ges inom ramen för Lärarlyftet II. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i utbildning i svenska för invandrare, SFI. Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik (kursansvarig institution), Centrum för tvåspråkighetsforskning och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Lärarlyftet II, ht -16: Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp

Kursen ger behörighet att undervisa i svenska som andraspråk på GYMNASIENIVÅ. Fokus ligger på viktiga ämnesteoretiska områden med stor betydelse för undervisning i svenska som andraspråk som t.ex. andraspråksinlärning, litteracitet, bedömning av språkutveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt såsom genrepedagogik, och litteraturvetenskap. Det ämnesdidaktiska perspektivet ingår i alla delkurser. Olika medel för lärande, inklusive digitala verktyg, behandlas i relation till kursens innehåll.

Startsida Svenska som andraspråk

Kontakt Lärarlyftet SVA

Institutionen för språkdidaktik (ISD)
Studentexpediton: Carina Lindblad
E-post: carina.lindblad@isd.su.se

Institutionen för svenska och flerspråkighet/Centrum för tvåspråkighetsforskning
Studentexpedition: Liselott Salomonsson
E-post: studexp.sva.svefler@su.se

Mina studier
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket