Stadshustornet, gruppseminarium, student på föreläsning

Vi tar inte emot nybörjare. Dina förkunskaper i svenska testas genom ett inträdesprov (se nedan). Resultatet på inträdesprovet ligger till grund för antagningen.

 

Genvägar inom sidan

1. Sista ansökningsdag | 2. Behörighet  | 3. Du ska skicka in betygskopior till Antagningen | 4. Inträdesprov inför vårterminen 2018 | 5. Antagningsbesked och kontakt

 

1. Sista ansökningsdag

Kurserna i svenska som främmande språk är avgiftsfria för alla studenter.

Ansökningsinformation Svenska som främmande språk till vt 2018 (94 Kb)

  • Till vårterminen 2018: 16 oktober 2017
  • Till höstterminen 2018: 15 april 2018

Du söker via antagning.se. Webbanmälan öppnar 15 mars respektive 15 september. Se Stockholms universitets webbkatalog:
Utbildningskatalogen: Svenska som främmande språk, förberedande kurs

 

2. Behörighet

VIKTIGT: Läs om behörighetskraven!

Behörighet

 

3. Du ska skicka in betygskopior till Antagningen

På antagning.se finns all information:
Antagning.se: Vilka dokument ska in?

Antagningsservice
FE20101
839 87 Östersund

Samtliga meriter måste vara inskickade i samband med anmälan:

  • inför vårtermin: senast 16 oktober 2017
  • inför hösttermin: senast 15 april.

 

4. Inträdesprov inför vårerminen 2018

Inträdesprov inför höstterminen 2018 är den 7 november. Alla behöriga sökande blir kallade till inträdesprovet. Vi skickar kallelse med e-post ca en vecka innan provet.

OBS! Det är bara möjligt att skriva provet på Stockholms universitet.

Det är ditt resultat på provet (och att du är behörig) som avgör om du blir antagen och i så fall till:

  • Svenska som främmande språk, förberedande kurs ELLER
  • Behörighetsgivande kurs i svenska.

 

Om innehållet i provet

Information om inträdesprovet (Svenska som främmande språk) (45 Kb)

 

Exempel på hur inträdesprovet kan se ut

Exempelprovet är till för att du ska kunna få en uppfattning om hur provet är utformat.
Exempel på inträdesprov (248 Kb)

 

5. Antagningsbesked och kontakt

Se Antagningsbesked och kontakt.