Anmälan Stockholm

Stockholms stadshus

Anmälan och avgift Tisus Stockholm

Du anmäler dig till provet i Stockholm via ett webbformulär och samtidigt betalar du en anmälningsavgift.

Inför provet

Viktig information om antal provdagar och provtiden.

Funktionsnedsättning

Om du ska skriva Tisus och har funktionsnedsättning eller dyslexi kan du få hjälp.

Kontakt/administration

Tisus Stockholm

Thomas Thomsen Foto Pia Nordin

Thomas Thomsen
E-post: tisus.svefler@su.se

Telefon: 08-16 43 80
Telefontid: Tisdag 10–11, 15–16

Rum: D 611
Besökstid:
Efter överenskommelse.

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati