Examinationsregler för studenter vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (57 Kb)

Riktlinjer för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet