Foto: MostPhotos/CofkoCof
Foto: MostPhotos/CofkoCof

Du kommer inte automatiskt att få ett intyg/en studiemeritförteckning vid kursens slut. Antingen skriver du ut ett själv, eller kontaktar din studentexpedition.

 

Skriv ut själv

Du kan skriva ut via minastudier.su.se. Du måste ha studentkonto för att kunna logga in dig.

Du kan också skriva ut ett intyg/en studiemeritförteckning från Ladok i Studenthuset.

Se Studievägledning (universitetets centrala webbplats).

 

Beställ/hämta intyg

Du kan även få ett intyg/en studiemeritförteckning med underskrift från din studentexpedition.