biblioteket litteratur

 

Litteraturförteckning

Vilken litteratur som gäller för de olika delkurserna framgår av litteraturförteckningarna på respektive kurssida.
Våra utbildningar

 

Digital litteratur

Viss litteratur finns tillgänglig i digitalt format via Mondo, Universitetsbiblioteket eller internet. I litteraturlistorna står var de digitala artiklar finns att hämta.

 

Låna litteratur

All kurslitteratur finns som dag- och veckolån hos Universitetsbiblioteket (SUB). De har även databaser för artikelsökning m.m.
Universitetsbiblioteket

Om det är utlånat hos SUB kan du även försöka med Stockholms stadsbibliotek:
biblioteket.se

 

Köpa litteratur

Köpa nytt: Akademibokhandeln i Frescati, Allhuset

Köpa begagnat:

Du kan även hitta anslag om försäljning av begagnad kurslitteratur på vår anslagstavla, plan D4.