Inför terminsstarten får du alltid e-post där det framgår när sista registreringsdag är. Se nedan vad som gäller inom de olika ämnesområdena.

Vi har registreringstillfällen (men inga upprop) för dig som är antagen på en kurs, och reservupprop för dig som är reserv.

Oftast ska du webbregistrera dig, via minastudier.su.se > Mina kurser. Tidpunkt för det meddelar vi dig som är antagen via brev eller e-post.

Aktuella datum för registrering och reservupprop hittar du här vid terminsstart (se nedan).

Om du tidigare varit registrerad på en kurs som du har avbrutit kan du få delta i undervisningen endast i mån av plats. Du måste alltså kontrollera med din studievägledare eller studentexpedition om vi har plats för dig på kursen.

Datum och klockslag för kursstart hittar du i schemat på respektive kurs-/programsida, se Utbildning.

Genvägar till ämnena nedan: Svenska/Nordiska språk | Svenska som andraspråk | Svenska som främmande språk | Swedish for International Students | Lärarutbildning | Tvåspråkighet | Tolkning/Översättning

 

Svenska/Nordiska språk, grundnivå och avancerad nivå

Du som är antagen får e-post med information om registreringstillfällen, normalt efter första urvalet. Du som är nyantagen vid andra urvalet får också e-post. Vi har inga upprop.

 Registrering Svenska/Nordiska språk/Tvåspråkighet ht -17 (51 Kb)

Du som är reserv får e-post om du kan erbjudas plats på kursen du har sökt. På vissa kurser förekommer reservupprop. 

 Reservupprop svenska/nordiska språk: grundnivå ht -17 (uppdaterad 21/8) (47 Kb) (Antal platser kommer att uppdateras allt eftersom.)

Upp till genvägarna

Svenska som andraspråk

Se Svenska som andraspråk > Registrering och omregistrering

Upp till genvägarna

Svenska som främmande språk

Du som är antagen får e-post med information antingen i juni (inför höstterminen) eller i december (inför vårterminen).

Se Svenska som främmande språk > Antagningsbesked och kontakt

Upp till genvägarna

Swedish for International Students

Se Swedish for International Students > Registration

Upp till genvägarna

Lärarutbildning

Vi har inte reservupprop för Ämneslärarprogrammet i svenska, utan kontaktar reserver på telefon eller via e-post inför terminsstarten, om vi har platser att erbjuda.

Upp till genvägarna

Tvåspråkighet

Du som är antagen får e-post med information om registreringstillfällen, normalt efter första urvalet. Du som är nyantagen vid andra urvalet får också e-post. Vi har inga upprop.

Registrering Svenska/Nordiska språk/Tvåspråkighet ht -17

Du som är reserv får e-post om du kan erbjudas plats på kursen du har sökt. På vissa kurser förekommer reservupprop. 

Upp till genvägarna

Tolkning/Översättning

Tolk- och översättarinstitutet skickar brev till antagna och reserver.

Upp till genvägarna