Skriftlig tentamen

Anmäl dig via minastudier.su.se senast en vecka i förväg.
minastudier.su.se

Om du har problem med att anmäla dig, kontakta din studentexpedition.

 

Enskild tentamen

Enskild tentamen anmäls direkt till läraren.

 

Ta med till tentamen

Vid tentamen måste du visa upp legitimation med foto. Detta gäller all slags examination, även muntlig.

 

Examinationsregler

Examinationsregler