Resultatlistor från salstentamen i svenska/nordiska språk sätts upp på studentexpeditionens anslagstavla på D6 senast 3 veckor efter examinationstillfället, dock senast 2 veckor före omexaminationen.

Mina studier

Tentamina och inlämningsuppgifter som inte är hämtade inom 2 år kastar vi.