Teckenspråkstolkning. Foto: Pia Nordin 2003
 

Utbildningstolkning

Fotot: Prof. Kristina Svartholm föreläser och tolk Christina Edenås tolkar mellan svenska och teckenspråk. Oktober 2003. Foto: Pia Nordin