Kursen ger kunskaper som är av stort värde för dig som vill arbeta direkt med texter och kommunikation i samhället på olika sätt, exempelvis som skribent, redaktör, språk- och textvårdare eller utbildare – men också för dig som har texter som arbetsmaterial, exempelvis är historiker eller samhällsvetare.

  • Vi ger inte kursen med undervisning vt -17, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.
  • Kurskod: NS7093

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen Textanalys 1, NS7093

 

Litteratur

Litteratur NS7093 (79 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskrit. AN allmän svenska NS7075/NS7077/NS7079/NS7081/NS7083/NS7085/NS7087/NS7089/NS7091/NS7093 (136 Kb)