Programmet utmynnar i en masterexamen. Det finns också möjlighet att ta en magisterexamen efter halva tiden. Kurser med undervisning ges på halvfart, och den normala studiegången förutsätter att man läser två kurser parallellt. Detta möjliggör dock också att programmet kan läsas med lägre studietakt. 

Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

 

År 1

Höstterminens första halva

Introduktioner

  • Institutionens introduktion: Onsdag 30 augusti kl. 15.00–16.30 i D389.
  • Humanistiska fakultetens introduktion: Fredag 25 augusti kl. 12–13 i hörsal 8, hus D, plan 3, Södra huset.

Kurser period 1 (parallellt)

 

Höstterminens andra halva

Kurser period 2 (parallellt)

Denna del av terminen läser du valbara ämnesspecifik(a) kurs(er). Mer information får du vid institutionens obligatoriska introduktion (se ovan).

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du:

 

År 2

Höstterminen

  • Färdighetskurser om totalt 15 hp
  • Valbara kurser om totalt 15 hp

Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (Engelska institutionen) läser du antingen som färdighetskurs eller valbar kurs.

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du Nordiska språk – masterkurs, 30 hp.

 

Utbildningsplan

 HSPTO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap ht -14 (187 Kb)

 HSPPO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap ht -15 (188 Kb)

 

Fler inriktningar vid institutionen

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap, inriktning: