Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

 

År 1

Höstterminens första halva

Introduktioner

  • Institutionens introduktion
  • Humanistiska fakultetens introduktion

Kurser period 1 (parallellt)

 

Höstterminens andra halva

Kurser period 2 (parallellt)

Denna del av terminen läser du valbara ämnesspecifik(a) kurs(er). Mer information får du vid institutionens obligatoriska introduktion (se ovan).

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du:

 

År 2

Höstterminen

  • Färdighetskurser om totalt 15 hp
  • Valbara kurser om totalt 15 hp

Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (Engelska institutionen) läser du antingen som färdighetskurs eller valbar kurs.

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du Nordiska språk – masterkurs, 30 hp.

 

Utbildningsplan

 HSPTO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap ht -14 (187 Kb)

 HSPPO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap ht -15 (188 Kb)

 

Fler inriktningar vid institutionen

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap, inriktning: