Danska

Danska – baskurs 3, 15 hp (ht -17)

På den här kursen ges du möjlighet till fortsatt färdighetsträning i danska språket utifrån språkvetenskaplig fördjupning om danskan och med viss betoning av akademiskt språkbruk i tal och skrift. Kursen består av två delkurser, som båda innehåller dels en allmän språkvetenskaplig serie föreläsningar och seminarier, dels en färdighetsinriktad seminarieserie om danska språket.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler)

 

Schema

Ht -17 Schema NS2033

Kursen ges med ca åtta obligatoriska seminarier via Adobe Connect och därtill åtta föreläsningar/seminarier i Adobe Connect som inte är obligatoriska (seminarierna ges på torsdagkvällar).

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 3.

 

Litteratur

Litteratur NS2033 (105 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS2033 (76 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Inställda tider måndag 15 januari:

  • Förmiddag: Telefontiden 9–10 och besökstiden 12.30–13.30 är inställda.
  • Eftermiddag: Telefon- och besökstider gäller som vanligt.

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Svenska som andraspråk
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler