Språkkonsultprogrammet

Språkkonsultprogrammet, 180 hp (start ht -18)

En språkkonsult arbetar med svenska språket och är en blandning av kommunikatör, språkrådgivare, redaktör och skribent. Som språkkonsult arbetar du med t.ex. textgranskning, rådgivning i språk- och kommunikationsfrågor, utbildning, framställning av informationsmaterial och policyfrågor. Utbildade konsulter i svenska språket kan arbeta vid myndigheter, organisationer och företag, men också vara egna företagare.

Ansökan och antagning Språkkonsultprogrammet

Nästa antagning är (preliminärt) till höstterminen 2018.

Arbetsmarknad språkkonsulter

Arbetsmarknaden är tämligen bred. Många språkkonsulter arbetar på myndigheter, organisationer och företag med språkgranskning och framställning av informationsmaterial, internutbildning och allmänt rådgivande verksamhet i språkfrågor. Andra är frilansande egna företagare med uppdrag för reklambyråer, förlag, universitet och högskolor.

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se
eller studievagledare.svenska.svefler@su.se

Inställda telefon- och besökstider torsdag 19 oktober.

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Ess, språkkonsulternas förening

Ess logotyp

Examinerade språkkonsulter i svenska

Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
Dagens schema
Mondo
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler