Utbildningen är inriktad på att ge goda kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och om debatten kring språkriktighetsfrågor. Som språkkonsultstudent får du god kännedom om hur språkbruket skiftar i olika situationer, mellan olika mottagare och för olika syften.

Du får också kunskap om vilka faktorer som försvårar respektive underlättar förståelsen av olika texttyper. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller såväl skriv- och kommunikationsövningar som moment i grammatik, textanalys, språksociologi, språkförändring och språkplanering.

  • Programkod: HLANK
  • Kurskoder: kurs 1/NS1078, kurs 2/NS2023, kurs 3/NS3043 (ht -16), NS3042 (ht -15), kurs 4/NS4001, kurs 5/NS5004, kurs 6/[ny kod kommer]
  • Kull 19: Antagningsår 2015 (ht).

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Kull 19:

Ht -17 Schema NS5004 kurs 5

 

Översikt Språkkonsultprogrammet

 Översikt Språkkonsultprogrammet (160 Kb)

 

Kursplan

 Kursplan kurs 1, NS1078 (170 Kb)

 Kursplan kurs 2, NS2023 (246 Kb)

 Kursplan kurs 3, NS3043 (240 Kb)

 Kursplan kurs 4, NS4001 (233 Kb)

 Kursplan kurs 5, NS5004 (242 Kb)

Kursplan kurs 6. Ny fil kommer i december 2017.

 

Litteratur

 Litteratur kurs 1, NS1078 (61 Kb)

 Litteratur kurs 2, NS2023 (140 Kb)

 Litteratur kurs 3, NS3043 (89 Kb)

 Litteratur kurs 4, NS4001 (86 Kb)

 Litteratur NS5004 (125 Kb)

Litteratur kurs 6. Ny fil kommer i november 2017.

 

Betygskriterier

 Betygskriterier kurs 1, NS1078 (71 Kb)

 Betygskriterier kurs 2, NS2023 (68 Kb)

 Betygskriterier kurs 3, NS3043 (70 Kb)

 Betygskriterier kurs 4, NS4001 (102 Kb)

 Betygskriterier kurs 5, NS5004 (116 Kb)

Betygskriterier kurs 6. Ny fil kommer i december 2017.

 

Utbildningsplan

 Utbildningsplan Språkkonsultprogrammet (166 Kb)

 

Folder

 Folder Språkkonsultprogrammet (2071 Kb)

 

In English

In English: The Swedish Language Consultancy Programme