• Kursen är en fortsättningskurs i nordiska språk med historisk inriktning.
  • Vi ger kursen läsåret 2017/2018.
  • Sök via utbildningskatalogen: De nordiska språken i tid och rum
  • Kurskod: NS2025

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: De nordiska språken i tid och rum

 

Litteratur

 Litteratur NS2025 (63 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS2025 (65 Kb)