Vi löser kommunikativa problem utifrån såväl fiktionsskrivande och traditionellt brukstextskrivande. Exempelvis aktualiseras berättarteknik, gestaltning, intertextualitet och genresamspel som verktyg. Lösningar diskuteras utifrån t.ex. stilistik, narratologi och diskursanalys.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Ht -17 Schema NS1105

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Innovativt skrivande i yrkeslivet.

 

Litteratur

 Litteratur NS1105 (71 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS1105 (71 Kb)