Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Ht -17

  1. Ht -17 Schema NS1084 Grupp 1
  2. Ht -17 Schema NS1084 Grupp 2

Vt -18

  1. Vt -18 Schema NS1084 Grupp 1
  2. Vt -18 Schema NS1084 Grupp 2

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Skrivande i yrkeslivet

 

Litteratur

Ht -17 Litteratur NS1084 (72 Kb)

Vt -18 Litteratur NS1084 (72 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1084 (54 Kb)