Fördjupningen görs inom ett övergripande sociolingvistiskt och etnografiskt perspektiv och inkluderar ett andraspråks- och ett främmandespråksperspektiv. De färdighetstränande momenten gäller främst genrer som kombinerar muntliga och skriftliga moment. Främst tränas kommunikation på svenska, men kursen inkluderar även kommunikativ träning i flerspråkiga sammanhang.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Ht -17 Schema NS1121

 

Kursplan

 Kursplan NS1121 (224 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur NS1121 (83 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS1121 (77 Kb)