• Vi ger kursen varje termin.
  • Sök via utbildningskatalogen: Svenska III
  • Kurskod: NS3035

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Ht -17 Schema NS3035

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Svenska III

Se även Delkurser nedan.

 

Litteratur

 Vt -17 Litteratur NS3035 (135 Kb)

 Ht -17 Litteratur NS3035 (145 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NS3035 (77 Kb)

 

Delkurser

Under ht-17 ges delkurserna:

  • Klassrumsinteraktion
  • Projektbaserat lärande i svenska som andraspråk
  • Språkvård och språkpolitik
  • Vikingatidens runinskrifter (kvällstid)

Samtliga delkurser ges under första halvan av terminen på halvfart.