Kurskod: NSN110

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurserna 1–2 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet och delkurs 3–4 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE).

 

Viktig information till nyantagna studenter ht -17

Kursstart

Kursen inleds med en introduktion måndagen den 28 augusti 2017 kl. 10.00–12.00 i A5137 hus A, plan 5, Södra huset, Frescati. Vid introduktionen får du central information om innehållet i kursen och om våra rutiner. Senare samma dag kl. 13.00–15.00 startar kursen Skriftlig framställning med ett seminarium i samma lokal (A5137).

För att få behålla din plats på kursen MÅSTE du registrera dig under tiden 10–20 augusti 2017: Information om registrering, kursplattformen Mondo och gruppval
 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Ht -17

  1. Ht -17 Schema NSN110, grupp 1
  2. Ht -17 Schema NSN110, grupp 2
  3. Ht -17 Schema NSN110, grupp 3
  4. Ht -17 Schema NSN110, grupp 4

Vt -18

  1. Vt -18 Schema NSN110 grupp 1
  2. Vt -18 Schema NSN110 grupp 2
  3. Vt -18 Schema NSN110 grupp 3
  4. Vt -18 Schema NSN110 grupp 4

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

 Kursplan NSN110 (240 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur NSN110 (95 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier NSN110 (100 Kb)

 

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen

Utbildningsgång – årskurs 7–9