Vill studera

Möt några av våra nuvarande och tidigare studenter

Våra studenter har olika bakgrund och olika mål med det de studerar hos oss.

  • En del studerar för första gången, andra har en examen med sig i bagaget, och några börjar forska för att doktorera i svenska eller nordiska språk.
  • En del studerar heltid och arbetar extra, andra arbetar istället heltid och studerar kvällstid för att vidareutbilda sig.
  • Många kommer från andra länder och lär sig svenska för att kunna läsa vidare på universitetsnivå.

Läs om deras erfarenheter och låt dig inspireras.

Modell över molekyler/nätverk

Externa databaser, föreningar & nätverk

Här har vi samlat länkar till intressanta webbplatser som har med språk att göra på olika sätt, och som ofta är kopplade till vår verksamhet här på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Vill du studera hos oss?

Välkommen till Institutionen för svenska och flerspråkighet!

Studenter och tomma stolar sedda uppifrån

Lediga studieplatser ht -17

Vi har LEDIGA STUDIEPLATSER till vissa kurser och program i höst i svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och tvåspråkighet. Även SEN ANMÄLAN är öppen.

Svenska/Nordiska språk | Svenska som andraspråk | Tvåspråkighet

Hur är det att plugga vid Stockholms universitet, egentligen?

Hur är det att plugga vid Stockholms universitet, egentligen?

Videoklipp med studenter som berättar om sina studier och sitt liv som student.

Del av utbildnignskatalogen

Anmälan, antagning och antagningsstatistik

Till majoriteten av våra kurser på Institutionen för svenska och flerspråkighet söker du via antagning.se, men några av våra utbildningar har antagning via institutionen. Enklast är att söka via den webbaserade utbildningskatalogen.

Antagna och reserver

Här finns information om första och andra antagningen samt vad du ska göra om du är reserv hos Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Mina studier registrering

Registrering och reservupprop ht -17

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

Avbryta dina studier (studieuppehåll)

Om du avbryter en kurs måste du anmäla avbrott till institutionen. Om avbrottet sker inom tre veckor efter kursstart kan du själv lägga in ett tidigt avbrott på Mina studier – studentexpeditionen får då ett automatiskt meddelande om det. Har det gått mer än tre veckor måste du kontakta studentexpeditionen eller studievägledaren.

Studenter vid datorer

Studieinformation

Här hittar du information som rör studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, oavsett om du precis har börjat studera hos oss, eller om du har läst flera terminer.

Universitetskortet

Datorer, IT och helpdesk. Ditt universitetskonto och -kort

När du registrerar dig som student vid Stockholms universitet får du ett universitetskonto och ett universitetskort, tillgång till trådlöst nät, datorsalar, fillagring, printomatrar (utskrifter, kopiering, skanning) m.m.

Funktionsnedsättning och dyslexi

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionsnedsättning. För dig som är student och har en funktionsnedsättning eller dyslexi finns särskilda rättigheter.

Självstudiekurser på biblioteket om informationssökning

Universitetsbiblioteket har självstudiekurser för dig som är ny student och för dig som skriver uppsats. Kurserna finns på bibliotekets webbplats www.sub.su.se och innefattar både grundläggande samt mer djupgående information om hur du kan lära dig effektivisera din informationssökning.

Terminstider

Höstterminen sträcker sig från slutet av augusti/början av september till mitten av januari, och vårterminen från mitten av januari till början av juni.