Fristående kurser på avancerad nivå

kräver genomgången utbildning på grundnivå.

Program på avancerad nivå

omfattar 60 högskolepoäng för magisterexamen eller 120 högskolepoäng för masterexamen.

Det finns också påbyggnadsprogram för yrkesexamina på avancerad nivå.

För att börja på ett program på avancerad nivå krävs att man först har en kandidatexamen eller underliggande yrkesexamen.
Det betyder att man för masterexamen först läser 180 högskolepoäng
och sedan ytterligare 120 högskolepoäng, det vill säga 3 + 2 år heltidsstudier.
Sök i utbildningskatalogen

Examina på avancerad nivå

  • På avancerad nivå finns två generella examina, magisterexamen och masterexamen.
  • Yrkesexamen finns både på grund- och avancerad nivå.

Anmälan antagning

Information om hur du söker, behörighet och urval, och hur antagningen går till hittar du under Anmälan och antagning.