Tre nivåer

Det finns tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser och program är indelade efter vilken examensnivå det hör hemma på.
Sök i utbildningskatalogen

Fristående kurser på grundnivå omfattar dels av de bas- eller grundkurser som kräver tidigare studier på gymnasiet, dels de fortsättningskurser som kräver tidigare studier på universitet eller högskola.

Examina på grundnivå

Studier på grundnivå leder till högskoleexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen.
Yrkesexamen finns både på grund- och avancerad nivå.

Anmälan och antagning

Information om hur du söker, behörighet och urval, och hur antagningen går till hittar du under Anmälan och antagning.