Du ska i ett brev ange vilket beslut du vill få ändrat, skälen du åberopar och att det gäller Stockholms universitet.

Börja brevet med ”Till Överklagandenämnden” och ladda sedan upp upp det på Mina sidor på antagning.se

Om du inte har möjlighet att ladda upp, skicka överklagandet till (om inte annat anges på antagningsbeskedet):

Överklagande/Appeals
Antagningsservice
FE 20104
839 87 Östersund

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått ditt antagningsbesked.

Mer information finns på antagning.se