Antagningsstatistiken är hämtad från det andra urvalet (om inget annat anges) hos Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik. (UHR).
Till vissa kurser och program kan det vid terminsstart ha antagits reserver med lägre meritvärden än de som redovisats i statistiken. Vill du vara säker på det exakta meritvärdet bör du kontakta institutionen som ger kursen eller programmet.
 

Anmälningsstatistik

 Sommarkurser 2015 (98 Kb)

 Höstterminen 2015 internationella kurser (62 Kb)

 Höstterminen 2015 internationella masterprogram (71 Kb)

 Vårterminen 2015 kurser (500 Kb)

 Vårterminen 2015 program (106 Kb)

 Höstterminen 2014 kurser (552 Kb)

 Höstterminen 2014 program (172 Kb)

 Sommarkurser 2014 (59 Kb)

 Vårterminen program 2014 (56 Kb)

 Vårterminen kurser 2014 (304 Kb)

 Höstterminen 2013 program (173 Kb)

 Höstterminen 2013 kurser (587 Kb)
 

Antagningsstatistik

 Höstterminen 2015 internationella kurser urval 1 (86 Kb)

 Höstterminen 2015 internationella masterprogram urval 1 (79 Kb)

  Vårterminen 2015 kurser urval 2 (1513 Kb)

 Vårterminen 2015 program urval 2 (177 Kb)

 Höstterminen 2014 kurser urval 2 (1822 Kb)

 Höstterminen 2014 program urval 2 (695 Kb)

 Sommarkurser 2014 (163 Kb)

 Höstterminen 2014 internationella masterprogram (urval 1) (88 Kb)

 Höstterminen 2014 internationella kurser (urval 1) (70 Kb)

 Vårterminen 2014 program (urval 2) (115 Kb)

 Vårterminen 2014 kurser (urval 2) (927 Kb)

 Höstterminen 2013 program (410 Kb)

 Höstterminen 2013 kurser (608 Kb)

 Vårterminen 2013 kurser (289 Kb)

 Vårterminen 2013 nybörjarprogram (47 Kb)

 

Förklaring - urvalsgrupper:

BI: gymnasiebetyg utan komplettering 

BIex: gymnasieexamen

BII: gymnasiebetyg med komplettering 

BF: studieomdöme från folkhögskola 

HP: resultat från högskoleprov

APS: Högskolepoäng (upp till 225)

APM: Högskolepoäng (upp till 270)

SA: Sena sökande

PGIU och INTI: platsgaranti (samtliga behöriga sökande i tid har antagits)

INT: baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida


Du kan även söka i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik:

UHR antagningsstatistik