Grundläggande behörighet på grundnivå

Grundläggande behörighet på grundnivå kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå.

För information om grundläggande behörighet, gå in på antagning.se och välj sedan under rubriken ”Det här gäller för dig som gått….”


Utbildningssystemet har genomgått förändringar genom åren vilket innebär att det grundläggande behörighetskravet kan se lite olika ut beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande).

Grundläggande behörighet på avancerad nivå

Du som har examen på grundnivå om minst 180 hp uppfyller grundläggande behörighet till program på avancerad nivå. Undantag får göras från kravet på examensbevis, om det på grund av särskilda omständigheter inte har hunnits utfärdats.

Grundläggande behörighet till kurser på avancerad nivå har du som genomgått utbildning på grundnivå. Det finns alltså inget krav på examen för att får läsa kurser på avancerad nivå.