Universitetet värderar dina samlade kunskaper och erfarenheter, för att bedöma om du har förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Relevanta meriter kan t.ex. komma från arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. När det gäller intyg från arbetslivet är den en fördel om så mycket information som möjligt lämnas vad gäller arbetsgivaren, anställningens längd, arbetets omfattning, arbetsuppgifter samt personliga omdömen.

Du ska även bifoga ett brev där det tydligt framgår:

 • vilka skäl för reell kompetens som åberopas
 • vilka speciella kunskaper du anser dig ha
 •  hur du har skaffat kunskaperna
 • på vilket sätt du anser att kunskaperna gör det möjligt för dig att klara av den utbildning du söker

Bedömning av reell kompetens görs av en bedömningsgrupp som gör en individuell bedömning av din ansökan.

Du kan inte få något förhandsbesked utan reell kompetens prövas först när du har sökt en utbildning till Stockholms universitet. Besked om beslutet får du på ditt antagningsbesked. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du gör en överklagan finns på antagningsbeskedet.

Ansökan om reell kompetens och alla handlingar måste ha inkommit senast sista anmälningsdag.

Grundläggande behörighet genom enstaka gymnasie- eller komvuxkurser och arbetslivserfarenhet

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens.

Om du har lägst betyget Godkänd eller E i följande:

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2

samt arbetat under minst 3 år på lägst halvtid efter 19 års ålder, anses du uppfylla grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

Särskilda behörighetskrav är ytterligare behörighetskrav förutom grundläggande behörighet och dessa varierar från utbildning till utbildning. Vid bedömning av reell kompetens för särskild behörighet prövas dina kunskaper mot den behörighetsgivande kursens lärandemål utifrån fastställda utbildningsplaner.

Så här gör du för att ansöka om reell kompetens:

 1. Anmäl dig till utbildningar via antagning.se
 2. Fyll i blanketten för prövning av reell kompetens, som du hittar på antagning.se
 3. Ladda upp blanketten tillsammans med brevet och alla handlingar som du vill åberopa (betyg, intyg och andra handlingar som styrker din ansökan) på antagning.se

Ansökan om reell kompetens och alla handlingar måste ha inkommit senast sista anmälningsdag. Sena ansökningar om reell kompetens prövas inte.

Vid sen anmälan är det inte möjligt att åberopa Reell kompetens.

Gör högskoleprovet

Du som är behörig, men saknar slutbetyg har inget meritvärde att konkurrera med i urvalet och därför rekommenderar vi att du gör högskoleprovet. Det är ett sätt att öka dina chanser att komma in på en kurs eller ett program som vänder sig till nybörjare.