Den särskilda behörigheten står angiven under respektive kurs eller program i Stockholms universitets utbildningskatalog

Särskild behörighet på grundnivå

Till utbildningar som vänder sig till nybörjare anges det särskilda behörighetskravet i kurser från gymnasiet (eller motsvarande), där lägst betyget E/Godkänd/3 krävs. Dessa behörighetskurser tillhör alltid en områdesbehörighet, så vid ett särskilt behörighetskrav till en utbildning står det vilka kurser från gymnasiet som krävs samt vilket områdesbehörighet det tillhör.
Till vissa utbildningar har man beslutat att sänka kravet på en kurs/kurser som ingår i områdesbehörigheten, vilket innebär att det är alltid gymnasiekurserna som står utskrivna i kravet vid utbildningen som krävs.


Till utbildningar som inte vänder sig till nybörjare är det vanligaste kravet tidigare högskolekurser eller högskolepoäng.

Särskild behörighet på avancerad nivå

Till program och kurser på avancerad nivå är det vanligaste kravet tidigare högskolestudier eller andra villkor som är av betydelse för utbildningen.