Du hittar mer detaljerad information om utländsk förutbildning på antagning.se

Nordisk gymnasieutbildning

Du har i regel grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå i Sverige om du är behörig till högre utbildning i Danmark, Finland, Norge och  Island. Du som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska och norska måste dock uppfylla kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Utländsk gymnasieutbildning (utom Norden)

Du har grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå i Sverige om du har avslutad utländsk gymnasieutbildning, som ger tillträde till universitetsstudier i det land där studierna bedrivits.

Du måste också ha dokumenterande kunskaper i svenska och engelska på en viss nivå. Du som har gått ut gymnasiet fr.o.m. 1 januari 2010 och senare måste även ha kunskaper i matematik på en viss nivå.

På antagning.se finns information om vad som krävs.

Behörighetsgivande kurser i svenska språket

Behörighetsgivande kurser i svenska språket ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. För tillträde till kurserna krävs grundläggande behörighet (till exempel avslutad utländsk gymnasieutbildning, som ger tillträde till universitetsstudier i det land studierna bedrivits) med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. Dessutom krävs förkunskaper i svenska och alla behöriga sökande kallas till ett inträdesprov.

Anmälan görs på antagning.se

Mer information finns på Institutionen för svenska och flerspråkighet.