Grundläggande behörighet är ett förkunskapskrav som krävs för all högskoleutbildning, både för grund- och avancerad nivå. Ett slags minimikrav för att kunna klara av studierna.

Till en del utbildningar krävs ytterligare förkunskaper och det kallas för särskild behörighet. Kravet på särskild behörighet kan se olika ut beroende på vilken utbildning det gäller.

Om du saknar den formella behörigheten kan du ansöka om reell kompetens.

Du som har utbildning från något annat land än Sverige, läs mer under Utländsk gymnasieutbildning om grundläggande behörighet.

I Stockholms universitets utbildningskatalog ser du vilket förkunskapskrav som gäller för varje program eller kurs.