Stockholms universitet anordnar högskoleprovet på 30-tal provställen i Stockholms län, och ansvarar för genomförandet av provet.

En provledare leder provet i varje provlokal och ansvarar för att provet genomförs på ett korrekt sätt.

Provledaren ansvarar i huvudsak för:

 

  • att ge provdeltagarna muntlig presentation innan provet börjar där provdagens regler gås igenom.
  • att hålla tider enligt schema
  • att genomföra legitimationskontroller efter varje provpass
  • att hantera provmaterialet; svarshäften och provhäften, korrekt
  • att övervaka provdeltagarna under provpassen och se till att gällande regler följs.

Du som är intresserad av att arbeta under provdagen är välkommen att anmäla ditt intresse till hp.personal@su.se.

Sprid gärna informationen om arbetet till dina kollegor vid Stockholms universitet.

Arbetstid

Arbetstiden är kl 07.15 – 16.30, d v s 8,15 tim. Du har inte betalt under lunchen. Arvode för provledare är 274,40 kr/tim (eventuell höjning).