Till program och kurser som vänder sig till nybörjare, ska minst 1/3 av platserna fördelas på grundval av betyg och minst 1/3 på grundval av resultat från högskoleprovet.

Vid ansökan till sommarkurs används inte resultatet från det högskoleprov som genomförs samma vår som anmälan görs.

Urval till program och kurser på grundnivå

  • Till program på grundnivå ska platserna normalt fördelas på gymnasiebetyg* och högskoleprovsresultat.
  • Till kurser på grundnivå ska, förutom betygs- och provurval, normalt även högskolepoäng finnas som lokal urvalsgrund.
  • Vid antagning till kurser som kräver tidigare högskolestudier är urvalsgrunden normalt högskolepoäng.

Poäng för meritvärdering ska vara avklarade senast sista anmälningsdag.

* Vid lika meritvärde inom betygsgrupperna skiljs de sökande åt via resultat på högskoleprovet i första hand och lottning i andra hand.

Urval till program och kurser på avancerad nivå

Till program och kurser på avancerad nivå är urvalsgrunden tidigare studier och baseras oftast på antalet uppnådda högskolepoäng alternativt en sammanvägd bedömning av kvantitet och kvalitet.

Poäng för meritvärdering ska vara avklarade senast sista anmälningsdag.